POLITYKA PRYWATNOŚCI
KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA I DANE DO KONTAKTU 

WŁAŚCICIELEM I ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH I PRZETWARZANYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY http://franchierules.com/ JEST FRANCHIE RULES Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ROZBRAT 44A LOK 120, 00-419 WARSZAWA, WPISANA DO REJESTRU CEIDG POD NUMEREM, NIP 8261598897

MOŻECIE PAŃSTWO KONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM ZA POMOCĄ POCZTY TRADYCYJNEJ NA ADRES SIEDZIBY WSKAZANY POWYŻEJ LUB ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: INFO@FRANCHIERULES.COM

W NINIEJSZEJ POLITYCE OKREŚLAMY ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I ICH WYKORZYSTANIA W RAMACH PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO. 

DEFINICJE: 

SKLEP INTERNETOWY – SKLEP INTERNETOWY, PROWADZONY POD ADRESEM HTTP://FRANCHIERULES.COM/

WITRYNA – WITRYNA POD ADRESEM HTTP://FRANCHIERULES.COM/

RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH). 

ADMINISTRATOR - FRANCHIE RULES Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ROZBRAT 44A LOK 120, 00-419 WARSZAWA, WPISANA DO REJESTRU CEIDG POD NUMEREM, NIP 8261598897 

KATEGORIE DANYCH: 

SKLEP INTERNETOWY BĘDZIE OD PAŃSTWA POBIERAŁ NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY ORAZ INNYCH FORM KOMUNIKACJI, W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZAKUPÓW I PROCESU REJESTRACJI NA WITRYNIE: 

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES DOSTAWY

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ  

NUMER TELEFONU 

PODANIE POWYŻSZYCH DANYCH JEST DOBROWOLNE, LECZ KONIECZNE DLA DOKONANIA REJESTRACJI I ZAKUPU W SKLEPIE INTERNETOWYM.  

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

PAŃSTWA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA: 

- W CELU REALIZACJI ZŁOŻONEGO PRZEZ PAŃSTWA ZAMÓWIENIA, ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. B) RODO,

-  OBSŁUGI PROCESU REKLAMACJI, RĘKOJMI I GWARANCJI ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. B) RODO, 

-  W CELU WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH CIĄŻĄCYCH NA ADMINISTRATORZE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z PODATKAMI LUB PROWADZENIEM RACHUNKOWOŚCI ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. C) RODO,  

-  W OPARCIU O UDZIELONĄ PRZEZ PAŃSTWA ZGODĘ W CELU OBJĘTYM TĄ ZGODĄ ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO, 

-  W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO DOCHODZENIA LUB USTALENIA ROSZCZEŃ ALBO OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI LUB W INNYCH CELACH WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA, W TYM  PROWADZENIA MARKETINGU NASZYCH PRODUKTÓW ZGODNIE Z ART. 6 UST. 1 LIT. F) RODO. 

PRZETWARZAMY JEDYNIE TAKIE PAŃSTWA DANE, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO REALIZACJI CELÓW OPISANYCH POWYŻEJ. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH I UPRAWNIENIA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH   

PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI WSKAZANYCH WYŻEJ CELÓW PRZETWARZANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 - PRZEZ OKRES NIEZBĘDNY DO REALIZACJI I ROZLICZENIA ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ PAŃSTWA W SKLEPIE INTERNETOWYM ORAZ ROZPATRZENIA REKLAMACJI, 

-  PRZEZ OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI I RĘKOJMI, 

-  PRZEZ OKRES, PRZEWIDZIANY PRAWEM W JAKIM KLIENT LUB ADMINISTRATOR MOGĄ DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ W TYM WYNIKAJĄCYCH Z NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY LUB ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI,

-  PRZEZ OKRES PRZEWIDZIANY PRAWEM, W JAKIM ADMINISTRATOR JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH W CELU WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH,

-  DO MOMENTU WNIESIENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU CO DO PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH,

DO MOMENTU COFNIĘCIA PAŃSTWA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH (JEŻELI NIE MA INNEJ PODSTAWY PRZETWARZANIA). 

JEŻELI PAŃSTWA DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWO ZGODY JESTEŚCIE PAŃSTWO UPRAWNIENI DO WYCOFANIA TAKIEJ ZGODY W KAŻDEJ CHWILI. COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE POZOSTAJE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA DO DNIA COFNIĘCIA ZGODY. 

W KAŻDYM MOMENCIE MACIE PAŃSTWO PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JAK RÓWNIEŻ PRAWO ŻĄDANIA ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA ORAZ PRZENIESIENIA TYCH DANYCH. 

PONADTO MACIE PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

W CELU WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE LUB SKORZYSTANIA Z INNYCH POWYŻSZYCH PRAW PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRATOREM NA ADRES SIEDZIBY PODANY WYŻEJ LUB ADRES EMAIL: INFO@FRANCHIERULES.COM/

UPRAWNIENIE DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

MACIE PAŃSTWO PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, GDY UZNACIE PAŃSTWO IŻ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA NARUSZA RODO.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM 

ADMINISTRATOR MOŻE UDOSTĘPNIĆ ZEBRANE OD PAŃSTWA DANE PODMIOTOM TAKIM JAK NP. FIRMY KURIERSKIE, OPERATORZY SYSTEMÓW PŁATNOŚCI LUB FIRMY OBSŁUGUJĄCE REKLAMACJE, ORAZ INNYM PODMIOTOM DZIAŁAJĄCYM NA ZLECENIE ADMINISTRATORA NP. FIRMOM INFORMATYCZNYM, KSIĘGOWYM LUB AGENCJOM MARKETINGOWYM I PUBLIC RELATIONS.

PONADTO, PAŃSTWA DANE MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE WŁAŚCIWYM ORGANOM WŁADZY PUBLICZNEJ, JEŻELI WYMAGAJĄ TEGO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA LUB JEST TO NIEZBĘDNE DO DOCHODZENIA LUB USTALENIA ROSZCZEŃ ALBO OBRONY PRZED TAKIMI ROSZCZENIAMI. 

MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

PAŃSTWA ADRES EMAIL MOŻE BYĆ PRZETWARZANY DO CELÓW MARKETINGOWYCH NA PODSTAWIE WYRAŻONEJ PRZEZ PAŃSTWA ZGODY, OBEJMUJĄCEJ ZGODĘ NA PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH DROGĄ MAILOWĄ ZGODNIE ART. 6 UST. 1 LIT A) RODO. MOŻECIE PAŃSTWO NIE PODAWAĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEDNAK W TAKIEJ SYTUACJI NIE BĘDZIECIE PAŃSTWO MOGLI OTRZYMYWAĆ NEWSLETTERA I INNYCH INFORMACJI HANDLOWYCH.  PAŃSTWA ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH MOŻE BYĆ WYCOFANA W KAŻDYM CZASIE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ZWYKŁEJ LUB ELEKTRONICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM WSKAZANYCH WYŻEJ ADRESÓW ADMINISTRATORA. 

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE 

TRANSAKCJE REALIZOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM FRANCHIERULES.COM ZAPEWNIAJĄ NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA. NAJNOWSZE METODY SZYFROWANIA DANYCH GWARANTUJĄ NIEZAWODNOŚĆ DOKONYWANYCH TRANSAKCJI.

DANE DOTYCZĄCE KARTY MOŻESZ PODAĆ PRZEZ INTERNET KORZYSTAJĄC ZE SPECJALNEGO, BEZPIECZNEGO SPOSOBU PODAWANIA POUFNYCH DANYCH (INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY NIE ZOSTANĄ UJAWNIONE NAM, A JEDYNIE CENTRUM AUTORYZACYJNEMU). WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ TRANSAKCJE WYMIENIANE POMIĘDZY: SKLEPEM, BRAMKAMI PŁATNOŚCI ORAZ KLIENTAMI SĄ CHRONIONE CERTYFIKATEM ZABEZPIECZEŃ ORAZ SZYFROWANE (SSL).                       

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl